Telefon : 757324138
Biuro Projektów B.A.K.K. działa od 1992 roku głównie na terenie Bolesławca i okolic, ale nie tylko...

Współpracujemy z wieloma specjalistami w zakresie branż niezbędnych podczas wykonywania projektów budowlanych. Są nimi:

- konstruktorzy,
- architekci,
- instalatorzy,
- elektrycy,
- technolodzy,
- kosztorysanci,
- rzeczoznawcy
- i inni.

Dlatego jesteśmy w stanie wykonać (i wykonujemy) projekty obiektów bardzo zróżnicowanych pod względem funkcjonalnym.


Staramy się być na bieżąco z najnowszymi trendami w architekturze światowej, wzornictwie i projektowaniu.
Czasem warunki wymagają zaprojektowania budynku nawiązującego do zastanego, historycznego kontekstu. Innym razem obowiązuje stylistyka współczesna. Wówczas formę kreuje tylko nasza nieograniczona wyobraźnia i... portfel inwestora.

Prowadzimy działalność w zakresie :
http://www.dos.piib.org.pl/lista-rzeczoznawcow-specjalnosc-konstrukcyjna/
Nadzór budowlany i inwestorski (inspektor nadzoru, kierownik budowy) nad prowadzonymi robotami budowlanymi
(posiadamy również "uprawnienia konserwatorskie") ,

Opinie techniczne oraz ekspertyzy RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

Sporządzanie dokumentacji technicznych budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,

Sporządzamy świadectwa/certyfikaty energetyczne,

Adaptacja tzw. projektów typowych,

Projekty przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych,

Sporządzanie kosztorysów oraz wycen,

Projekty zjazdów oraz tymczasowych organizacji ruchu,

Jesteśmy biegłymi sądowymi przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze

etc.