Telefon : 757324138
W naszej ofercie znajduje się również pomoc przy rozwiązywaniu sporów pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą, ocena wykonanych prac budowlanych, określanie wielkości wyrządzonej szkody oraz wycena naprawczych robót budowlanych.
Przy dotychczas wykonywanych zleceniach w 100% przypadków, prowadzone przez nas sprawy zakończyły się zmobilizowaniem Wykonawcy robót budowlanych do usunięcia usterek i wad, czy też doprowadzały do uzyskania odszkodowania w formie finansowej za ww. prace.
Sporządzaliśmy kosztorysy robót budowlanych m.in. przy budowie Stadionu Miejskiego we Wrocławiu podczas sporu pomiędzy Gminą Miejską Wrocław a Generalnym Wykonawcą Inwestycji, firmą MAX BÖGL.

Wszystkie opinie oraz kosztorysy są wykonywane przez osoby uprawnione, m.in. :
inż. Stefan Olejnik
inżynier budownictwa (uprawnienia projektowe i wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej i sanitarnej) - rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych pod pozycją 290/02/R/C), biegły sądowy z zakresu budownictwa powołany przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (ustanowienie biegłym sądowym upoważnia do używania tytułu biegłego sądowego wyłącznie przy wydawaniu opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych).http://www.dos.piib.org.pl/lista-rzeczoznawcow-specjalnosc-konstrukcyjna/
mgr inż. Remigiusz Olejnik
inżynier budownictwa (uprawnienia projektowe i wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia konserwatorskie)
- biegły sądowy z zakresu budownictwa powołany przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (ustanowienie biegłym sądowym upoważnia do używania tytułu biegłego sądowego wyłącznie przy wydawaniu opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych).


mgr inż. Mariusz Olejnik
inżynier budownictwa (uprawnienia projektowe i wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej) - rzeczoznawca budowlany

lista biegłych sądowych