Telefon : 757324138
Do naszych realizacji m.in. należą :
-
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA MODERNIZACJI ZAPLECZY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WOKÓŁ ZABYTKOWEGO RYNKU
  MIASTA BOLESŁAWIEC - wraz z nadzorem autorskim -
Ważne informacje dotyczące projektu:
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości: 3 563 403,24 PLN
Całkowita wartość projektu wynosi: 5 450 588,28 PLN
Wkład własny Gminy Miejskie Bolesławiec wynosi: 1 527 900,14 PLN
Umowa nr UDA-RPDS.09.01.00-02-014/09-00 o dofinansowanie projektu została podpisana dnia 30.03.2010 r. oraz dnia 27.09.2010 r. został podpisany aneks do tej umowy nr UDA-RPDS.09.01.00-02-014/09-01.
Okres realizacji projektu:
rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 05.05.2010 r.
zakończenie rzeczowe realizacji: 30.11.2010 r.
Link do strony Urzędu Miasta
 
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU PRZY BUDOWIE ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO WEŁNY MINERALNEJ W STREFIE EKONOMICZNEJ   SSEMP S.A. W WYKROTACH
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STACJI PALIW przy WĘŹLE AUTOSTRADOWYM W OKMIANACH
- PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STACJI PALIW w Brzeźniku
- PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWEGO przy ul 10-go marca
- PROJEKT BUDYNKU USŁUGOWEGO
Bolesławiec ul. II Armii Wojska Polskiego - działki nr 37/1 i 126
- Projekt rozbudowy zakładu przemysłowego - Ceramika Artystyszna, Bolesławiec, ul. Kościuszki 23
- PROJEKTY PRZEBUDOWY I RENOWACJI KAMIENIC, BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH
- PROJEKTY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH
- PROJEKT ROZBUDOWY SZPITALA POWIATOWEGO
- PROJEKT REMONTU I MODERNIZACJI WIEŻY ZAMKOWEJ Z PRZEBUDOWĄ  na  wieżę   widokową
- PROJEKT BUDOWLANY HOTELU "THE BLUE BEETROOT" w ŁAZISKACH
- PROJEKT BUDOWLANY PENSJONATU WRAZ Z CENTRUM SPA W GRUDZY
- PROJEKT HALI PRZY CENTRUM DYSTYBUCJI WĘDLIN "WĘDLINDROBEX"
- PROJEKT HALI ORAZ BUDYNKU BIUROWEGO ZAKŁADU NAPRAWY SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ w KRZYWEJ
- PROJEKTY BUDOWY PLACÓW ZABAW PRZY MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH W BOLESŁAWCU
- ORZECZENIA I EKSPERTYZY WAD PRZY BUDOWIE ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH , HOTELI , BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH , JEDNORODZINNYCH ZAKOŃCZONE WYGRANYMI SPRAWAMI W SĄDACH WRAZ Z UZYSKANIEM ODSZKODOWAŃ
- Sporządzanie dokumentacji ORAZ KALKULACJI KOSZTORYSOWYCH dla JEDNEJ Z NAJWIĘKSZYCH PRYWATNYCH FIRM BUDOWLANYCH W EUROPIE - Max Bögl, DOTYCZĄCEJ INWESTYCJI : STADION MIEJSKI WROCŁAW
KOSZT INWESTYCJI 904`000`000,00PLN.
- Wykonywanie opinii dotyczących wykonanych prac firm : Echo Investment S.A. ,  MOSTOSTAL ; 
- Pełnienie funkcji inżyniera Rezydenta przy budowie Hali przemysłowej Favorite Gifts Print Europe w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej;
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie hali wysokiego składowania OdraPak Logistyka Sp. z o.o. w WSSE Bolesławiec;
- ORAZ WIELE INNYCH.